Αποτελέσματα

20 Μαΐου 2023

Λάρισα

13 & 14 Μαΐου 2023

Θεσσαλονίκη

6 & 7 Μαΐου 2023

Θεσσαλονίκη

29 & 30 Απριλίου 2023

Θεσσαλονίκη

Προσεχείς Αγώνες

6 & 7 Απριλίου 2024

Θεσσαλονίκη

20 & 21 Απριλίου 2024

Θεσσαλονίκη

27 & 28 Απριλίου 2024

Θεσσαλονίκη

18 & 19 Μαΐου 2024

Θεσσαλονίκη

14 Δεκεμβρίου 2024

Θεσσαλονίκη